11 4th Ave E., Dickinson, North Dakota 58601

Carlos Machado Jiu Jitsu - Dickinson Schedule

Request More Information

Request More Information


Monday
  • 4:15 PM - 4:45 PM 5-6 year Brazilian Jiu Jitsu.- Little rollers
  • 5:00 PM - 6:00 PM 7-9 year old Brazilian Jiu Jitsu
  • 6:15 PM - 7:15 PM 10-12 year old Brazilian Jiu Jitsu
  • 7:30 PM - 8:30 PM 13 & up Brazilian Jiu Jitsu
Tuesday
Wednesday
  • 4:15 PM - 4:45 PM 5-6 year Brazilian Jiu Jitsu.- Little rollers
  • 5:00 PM - 6:00 PM 7-9 year old Brazilian Jiu Jitsu
  • 6:15 PM - 7:15 PM 10-12 year old Brazilian Jiu Jitsu
  • 7:30 PM - 8:30 PM 13 & up Brazilian Jiu Jitsu
Thursday
Friday
  • 6:15 PM - 7:15 PM 7 & up No GI Brazilian Jiu Jitsu
  • 7:30 PM - 8:30 PM Competition team
Saturday
Sunday

Request Information Now!

" "